All for Joomla The Word of Web Design

Представяне на проект „ПОЗЕСИН“ в БТА

Проект „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“  ПОЗЕСИН, с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания, договор КП-06-Н35/2 от 18.12.2019 г. Изследователският колектив включва учени с интердисциплинарна експертиза от Институт по аграрна икономика към Селскостопанска академия и партньори от Аграрния университет в град Пловдив и Икономическия университет в град Варна. Водеща организация при изпълнението на проекта е ИАИ.

Познаването на сложните механизми, които движат икономиката и нейната роля за състоянието на социално-икономическата система на обществото, приложени към селското стопанство, рамкират предметния спектър за анализ на поземлените отношения и фокусират значението на земеползването и земевладеенето за крайните икономически резултати в отрасъл селско стопанство. Това е сложната рамка, в центъра на която е позициониран факторът земя. Същностната характеристика на категорията поземлени отношения се усложнява и от специфичните особености на земеделието като основен и първичен по своя характер отрасъл в системата на националното стопанство. Това предопределя и системността на поземлените отношения.

В проект ПОЗЕСИН изследването е насочено към разкриване на синергийни възможности за потенциални ползи от съчетаването на общностната земеделска политика, националните социокултурни специфики и социално-икономическите предпоставки. Партньор по проекта е земеделският производител Красимир Кумчев.

 

Date

авг. 04 2021
Expired!

Time

0:00 - 0:00

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BGБългарски