We present the colleagues working on the project  POZESIN from the various institutions.

Institute of agricultural economics

проф. дн Пламена Йовческа
Project manager

Project manager. Many years of experience in research on the subject of land relations

Prof. Dr. Nina Koteva
Working Package manager

Prof. Koteva is a specialist in agricultural holdings and head of one of the project packages.

гл. ас. д-р Ангел Саров
доктор

Основна област на гл.ас Саров са кооперациите в Република България

гл. ас. д-р Даниела Цвяткова
доктор

Гл. ас. Даниела Цвяткова има задача да разгледа структурата на домакинствата.

ас. Михаела Михайлова
асистент

Асистент Михайлова разглежда институционалната среда формиращи поземлените отношения.

Аграрен университет – Пловдив

проф. д-р Иван Пенов
Ръководител на пакет

Професор Пенов е ръководител на проекта в Аграрния университет – Пловдив.

доц. д-р Виолета Дириманова
Working Package manager

Доц. Дириманова има изградени познания в областта на поземлените отношения и институционалната рамка.

доц. д-р Теодора Стоева
доктор

Доц. Теодара подобно на колегите си има дългогодишни натрупвания в областта на поземлените отношения.

доц. д-р Минко Георгиев
доктор

Доц. Минко Георгиев е освен аграр икономист и юрист, като той ще изследва законодателството влияещо върхупоземлените отношения

ас. Дафинка Грозданова
докторант

Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова
Ръководител на пакет

Доц. Мария Станимирова е ръководител на проекта в Икономическия университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова
Working Package manager

доц. д-р Дамян Киречев
доктор

докторант Дмитър Върбанов
доктроант

ас. Десислва Иванова
докторант