All for Joomla The Word of Web Design

Среща по проект ПОЗЕСИН в областна дирекция „земеделие“ Бургас

В Бургас колектива по проекта е посрещнат от цялото ръководство на ОД „Земеделие“. Директорът Лидия Станкова направи обстоятелствена презентация за развитието на отрасъла за период от 10 години. В проведената дискусия бяха обсъдени актуални въпроси свързани с поземлените отношения, както на областно така и на национално равнище.

В земеделието в Бургаска област се наблюдава окрупняван, най-общо в полските райони е заето с ессени култури. Трайни насъждения в региона са благодатна и осигуряват добри реколти. Поради засушаване се наблюдава по-слаба реколта на зърното. Последните години лошо състояние се наблюдава при добивите от пшеница при среден добив от 500 тона преди, сега средният добив е 240. Покачват се площите с рапица и на медодайно земеделие. В областта не се наблюдават конфликти между пчелари и зърнари.

Лозарството води до създаване на Бутиково производство вина в село Страцин. Регионална лозаро-винарска камара „Южно Черноморие“ Бургас подпомага при прибиране реколтата на зелено, съхранение на винена продукция. Учените от трите организация получиха важна информация за състоянието на региона и развитието на институционалната среда подпомагаща българското земеделие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish (UK)