Представяме колегите работещи по проекта  ПОЗЕСИН от различните институции.

Институт по аграрна икономика

проф. дн Пламена Йовческа
Ръководител на проекта

Ръководител на проекта. Дългогодишен опит в изследванията по темаптиката на поземлените отношения

Проф. д-р Нина Котева
Ръководител пакет

Проф. Котева е специалист по земеделски стопанства и ръководител на един от пакетите по проекта..

гл. ас. д-р Ангел Саров
доктор

Основна област на гл.ас Саров са кооперациите в Република България

гл. ас. д-р Даниела Цвяткова
доктор

Гл. ас. Даниела Цвяткова има задача да разгледа структурата на домакинствата.

ас. Михаела Михайлова
асистент

Асистент Михайлова разглежда институционалната среда формиращи поземлените отношения.

Аграрен университет – Пловдив

проф. д-р Иван Пенов
Ръководител на пакет

Професор Пенов е ръководител на проекта в Аграрния университет – Пловдив.

доц. д-р Виолета Дириманова
Ръководител пакет

Доц. Дириманова има изградени познания в областта на поземлените отношения и институционалната рамка.

доц. д-р Теодора Стоева
доктор

Доц. Теодара подобно на колегите си има дългогодишни натрупвания в областта на поземлените отношения.

доц. д-р Минко Георгиев
доктор

Доц. Минко Георгиев е освен аграр икономист и юрист, като той ще изследва законодателството влияещо върхупоземлените отношения

ас. Дафинка Грозданова
докторант

Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Станимирова
Ръководител на пакет

Доц. Мария Станимирова е ръководител на проекта в Икономическия университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова
Ръководител пакет

доц. д-р Дамян Киречев
доктор

докторант Дмитър Върбанов
доктроант

ас. Десислва Иванова
докторант