All for Joomla The Word of Web Design

Category Archives: Без категория

Представяне на проекта „ПОЗЕСИН“ в БТА на 4.08.2021 г

Проект „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“  ПОЗЕСИН, с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания, договор КП-06-Н35/2 от 18.12.2019 г. Изследователският колектив включва учени с интердисциплинарна експертиза от Институт по аграрна икономика към Селскостопанска академия и партньори от Аграрния университет в град Пловдив и Икономическия университет в град Варна. Водеща […]

Работна среща и семинар по проект ПОЗЕСИН в град Хисаря

В периода 14-16 юли 2021 г. в град Хисаря се проведе работна среща по проект „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“  ПОЗЕСИН с участието на учени от трите организации, изпълняващи дейностите по силата на договора с ФНИ: Институт по аграрна икономика, Аграрния университет, Пловдив и Икономическия университет, Варна. Основен фокус […]

Проекта ПОЗЕСИН

„Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“ e проект към ФНИ. Предвид изпълнение на поставените цели, в периода 22-25 юли 2020 г. приключи работата на терен, с която екипът от Институт по аграрна икономика (ИАИ) стартира изпълнението на Проект ПОЗЕСИН (Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“, […]

Среща по проект ПОЗЕСИН в областна дирекция „земеделие“ Бургас

В Бургас колектива по проекта е посрещнат от цялото ръководство на ОД „Земеделие“. Директорът Лидия Станкова направи обстоятелствена презентация за развитието на отрасъла за период от 10 години. В проведената дискусия бяха обсъдени актуални въпроси свързани с поземлените отношения, както на областно така и на национално равнище. В земеделието в Бургаска област се наблюдава окрупняван, […]

bg_BGБългарски