Изисквания към авторите

Текста на статиите трябва да бъде на английски. Всяка от статиите трябва да следва предоставената по-долу рамка.
Стил на цитиране APA – MORE INFROMATION HERE.
Не по-малко от 5 цитата да са след 2016 година и не по-малко от 4 цитата да са от източници публикувани в WEB OF SCIENCE.

.

Статия изисквания - свали !

Примерен файл за подредба на статията

Процедура на рецензиране - свали !

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.