Свържете се с нас

    Информация за проекта

    Поземлените отношения са сложни обществени отношения, възникващи въз основа на използването на земята като основно и незаменима средство за производство в земеделието. Проблематиката, свързана с изучаването на поземлените отношения е с непреходна актуалност и значимост. Генезисът и развитието на икономическата наука се заражда при проучването на релациите общество-поземлена собственост-поземлен ресурс.

    Последни новини

    Запознайте се с проекта през различните събития, които се изпълняват от екипа на ПОЗЕСИН.